ΔΗΜΟΣ ΡΟΔΟΥ

Η εμμονή είναι κακό πράγμα κύριε Πρόεδρε!

Με ανακοίνωσή σας, εκτοξεύσατε κατά του κ. Καμπουράκη σειρά αστήρικτων και ανάρμοστων χαρακτηρισμών, όπως αυτοί αναφέρονται σε δελτίο τύπου προς τον έγγραφο και ηλεκτρονικό τύπο, στις 23.04.2024. Η ενέργεια σας, δεν ανταποκρίνεται στον θεσμικό σας ρόλο που πρέπει να εκφράζει συναίνεση, σύνθεση, ηπιότητα, διαλλακτικότητα και κυρίως ψυχραιμία. Κάποιοι από τους χαρακτηρισμούς σας, κατά του κύριου […]