FEATURED ΑΠΟΨΕΙΣ - ΣΧΟΛΙΑ ΓΑΣΤΡΟΝΟΜΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΡΟΔΟΣ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΑΡΘΡΑ ΤΟΠΙΚΑ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ «Κατεδάφιση αυθαίρετης κατασκευής στην παραλία Γλύστρα Ρόδου»ΕΡΩΤΗΣΗ ΚΑΙ ΑΠΑΝΤΗΣΗ από το ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ

ΕΡΩΤΗΣΗ
Θεσσαλονίκη, 30/03/2022
Των: Αποστόλου Αβδελά, Βουλευτή Α΄ Θεσσαλονίκης
Κωνσταντίνου Χήτα, Βουλευτή Β΄ Θεσσαλονίκης
ΠΡΟΣ: Την κ. Υπουργό Πολιτισμού και Αθλητισμού
Τον κ. Υπουργό Εσωτερικών
Τον κ. Υπουργό Οικονομικών
Τον κ. Υπουργό Δικαιοσύνης
Τον κ. Υπουργό Προστασίας του Πολίτη
ΘΕΜΑ: «Κατεδάφιση αυθαίρετης κατασκευής στην παραλία Γλύστρα Ρόδου»
Κυρία, κύριοι Υπουργοί,
Συμφώνως πρωτοκόλλου κατεδάφισης της Υπηρεσίας Δόμησης του Δήμου Ρόδου με
αρ. πρωτ. 3352/30.8.2021, εκδοθέν και αναρτηθέν στη «Διαύγεια», θα είχε κινηθεί η
διαδικασία απομάκρυνσης των αυθαίρετων κατασκευών της παραλίας «Γλύστρα»
Ρόδου από τη Διεύθυνση Τεχνικού Ελέγχου της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αιγαίου. Το
αναφερόμενο πρωτόκολλο κατεδάφισης είχε κοινοποιηθεί στην Εισαγγελία Πρωτοδικών
Ρόδου, στην Εφορεία Αρχαιοτήτων Δωδεκανήσου, στην Κτηματική Υπηρεσία
Δωδεκανήσου, στο Αστυνομικό Τμήμα Νότιας Ρόδου και στη Δημοτική Ενότητα Λίνδου.
Στο πρωτόκολλο περιλαμβάνονται στοιχεία της αυθαιρέτου δόμησης και επισημαίνεται
ότι «…η θέση του αυθαιρέτου είναι εντός κηρυγμένου αρχαιολογικού χώρου, πλησίον
δασικού τμήματος και συνεπώς έχει εφαρμογή η § 8 (β) του άρθρου 94 του Ν. 4495/17».
Με δεδομένα όλα τα παραπάνω,
Ερωτώνται οι κ. κ. Υπουργοί:
Προτίθεστε όπως μας ενημερώσετε, εάν το πρωτόκολλο κατεδάφισης της Υπηρεσίας
Δόμησης του Δήμου Ρόδου με αρ. πρωτ. 3352/30.8.2021 έχει εκτελεστεί κι αν όχι, ποιοι
οι λόγοι της κωλυσιεργίας εκτέλεσής του;
Οι ερωτώντες Βουλευτές
ΑΒΔΕΛΑΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ
ΧΗΤΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

ΠΡΟΣ:
ΚΟΙΝ:
Βουλή των Ελλήνων
Δ/νση Κοινοβουλευτικού Ελέγχου
Τμήμα Ερωτήσεων
1. Βουλευτή κ. Απόστολο Αβδελά
2. Βουλευτή κ. Κωνσταντίνο Χήτα
3. Υπουργείο Εσωτερικών
4. Υπουργείο Οικονομικών
5. Υπουργείο Δικαιοσύνης
6. Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη
Θέμα: Απάντηση στη με αριθμό πρωτοκόλλου 4417/5.4.2022 Ερώτηση με θέμα:
«Κατεδάφιση αυθαίρετης κατασκευής στην παραλία Γλύστρα Ρόδου»
Σε απάντηση της με αριθμ. πρωτοκόλλου 4417/5.4.2022 Ερώτησης των Βουλευτών κ.κ.
Απόστολου Αβδελά και Κωνσταντίνου Χήτα, σύμφωνα με τα στοιχεία που έθεσαν υπόψη μας
οι αρμόδιες Υπηρεσίες και σε ό,τι αφορά το ΥΠΠΟΑ, σας γνωρίζουμε τα εξής:
Η παραλία Γλύστρα βρίσκεται εντός του θεσμοθετημένου αρχαιολογικού χώρου Λάρδου
(ΥΠΠΟ/ΑΡΧ/Α1/Φ43/43015/2237/4-9-2000 Υ.Α.- ΦΕΚ1170/τ.Β’/22-9-00), αμέσως βόρεια της
χερσονήσου Κουκούμια, όπου έχει εντοπιστεί εκτεταμένος οικισμός των νεολιθικών χρόνων. Ως
εκ τούτου, σύμφωνα με την υπ’ αρ. υπ’ αρ. 47458 ΕΞ 2020/ΦΕΚ 1864/Β/15-5-2020 ΚΥΑ “περί
καθορισμού όρων, προϋποθέσεων, τεχνικών θεμάτων, αναγκαίων λεπτομερειών και
διαδικασίας για την παραχώρηση απλής χρήσης αιγιαλού, παραλίας, όχθης και παρόχθιας
ζώνης, υδάτινου στοιχείου θάλασσας, λιμνοθάλασσας, μεγάλων λιμνών και πλεύσιμων
ποταμών” απαιτείται σύμφωνη γνώμη των αρμόδιων οργάνων του ΥΠΠΟΑ, η οποία αποτελεί
προαπαιτούμενο για την παραχώρηση του δικαιώματος απλής χρήσης αιγιαλού και παραλίας
είτε η μίσθωση γίνεται κατόπιν δημοπρασίας, είτε απευθείας, με προτιμησιακό δικαίωμα. Για
τον λόγο αυτό απαιτείται έγκαιρη υποβολή σχετικού αιτήματος στην Εφορεία Αρχαιοτήτων
Δωδεκανήσου, ώστε να υπάρχει επαρκής χρόνος για να εξεταστεί από τις συναρμόδιες
Υπηρεσίες του ΥΠΠΟΑ.
Το 2017, έπειτα από αίτημα του Δήμου Ρόδου, εγκρίθηκε από την Εφορεία Αρχαιοτήτων
Δωδεκανήσου η εκχώρηση της παραλίας Γλύστρα, έως το τέλος του έτους, για τη λειτουργία
μικρής τροχήλατης καντίνας, δύο θέσεις ομπρελοκαθισμάτων, καθώς και μία θέση εκμίσθωσης
μέσων θαλάσσιας αναψυχής. Το 2018 εγκρίθηκε μία θέση ομπρελοκαθισμάτων και μία θέση
εκμίσθωσης μέσων θαλάσσιας αναψυχής. Το 2021 ο Δήμος Ρόδου κατέθεσε αίτημα για την
έγκριση εκχώρησης αιγιαλού και παραλίας για απλή χρήση, που αφορούσε σε μία θέση
εκμίσθωσης μέσων θαλάσσιας αναψυχής και σε μία θέση ομπρελοκαθισμάτων. Το ανωτέρω
αίτημα απορρίφθηκε με την υπ’ αριθ. 491915/25.10.2021 Απόφαση της Γενικής Διεύθυνσης
Αρχαιοτήτων και Πολιτιστικής Κληρονομιάς.
2
Αναφορικά με τις αναφερόμενες στην Ερώτηση αυθαίρετες εργασίες και κατασκευές
στην παραλία Γλύστρα, διευκρινίζεται ότι αυτές δεν έχουν εγκριθεί από τα αρμόδια όργανα του
ΥΠΠΟΑ. Ειδικότερα:
Την 26η Φεβρουαρίου 2021, η Εφορεία Αρχαιοτήτων Δωδεκανήσου διαπίστωσε,
κατόπιν αυτοψίας, την έναρξη εργασιών για την κατασκευή εξέδρας στην παραλία Γλύστρα και
προχώρησε στην έκδοση Σήματος Διακοπής Εργασιών προς την Υπηρεσίας Δόμησης του
Δήμου Ρόδου (αρ. 77443/26-2-2021 Σήμα Διακοπής Εργασιών της ΕΦΑ Δωδεκανήσου), σε
συνέχεια του οποίου εκδόθηκε η υπ’ αρ. Α21/905 από 7-4-2021 παραγγελία της Εισαγγελίας
Πλημμελειοδικών Ρόδου. Εν συνεχεία, σε σειρά αυτοψιών της Εφορείας, διαπιστώθηκε ότι οι
εργασίες ανέγερσης της στεγασμένης εξέδρας (50×30μ.) από ξυλοκατασκευή σε μεταλλική
βάση, στεγάστρων, αναψυκτηρίων, παραπηγμάτων και βοηθητικών οικίσκων συνεχίστηκαν,
παρά το ισχύον Σήμα Διακοπής Εργασιών.
Πέραν του Σήματος Διακοπής Εργασιών, το οποίο παραμένει σε ισχύ, η Εφορεία
Αρχαιοτήτων Δωδεκανήσου ζήτησε από τον Δήμο Ρόδου και την ΚΥΔ πληροφορίες σχετικά με
ενδεχόμενη εκχώρηση της παραλίας χωρίς να έχει προηγηθεί άδεια του ΥΠΠΟΑ, και από τις
αρμόδιες εταιρείες ύδρευσης και ηλεκτροδότησης την άμεση διακοπή των παροχών και την
κοινοποίηση του ονόματος των δικαιούχων. Στις 11 Ιουνίου εκδόθηκε πρωτόκολλο
κατεδάφισης από την ΚΥΔ, ενώ πρόσφατα ξεκίνησε έρευνα ιδιοκτησιακού καθεστώτος για τη
συγκεκριμένη υπόθεση από τους αρμόδιους φορείς και εκδόθηκε Πρωτόκολλο Κατεδάφισης
από τον Δήμο Ρόδου.
Σύμφωνα με την Εφορεία Αρχαιοτήτων Δωδεκανήσου, η κατεδάφιση της παράνομης
εγκατάστασης δεν έχει πραγματοποιηθεί έως σήμερα από τους αρμόδιους φορείς.
Η Υπουργός
Πολιτισμού και Αθλητισμού
ΛΙΝΑ ΜΕΝΔΩΝΗ

Μπορεί να σου αρέσει

AUTO-MOTO FEATURED ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ ΕΛΛΑΔΑ ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΑΡΘΡΑ

Το 2022 φέρνει πρόστιμα για εκατομμύρια ιδιοκτήτες οχημάτων!

Στα τέλη Ιανουαρίου αναμένεται να τεθούν σε λειτουργία οι ψηφιακές εφαρμογές της ΑΑΔΕ που θα διαπιστώνουν ποιοι δεν έχουν πληρώσει
FEATURED ΑΠΟΨΕΙΣ - ΣΧΟΛΙΑ ΚΟΣΜΟΣ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΑΡΘΡΑ

Τουρκία: Δύσκολη χρονιά για τον Ερντογάν – «Χαμηλές πτήσεις» στην τελευταία δημοσκόπηση του 2021

Προβληματισμό προκαλεί στον Τούρκο πρόεδρο Ρετζεπ Ταγίπ Ερντογάν η τελευταία δημοσκόπηση για το 2021. Την ίδια ώρα βαθαίνει η οικονομική κρίση, ενώ η Τουρκία αναγκάζεται να στραφεί στη